brhlik-forest-2186623_960_720

Blanketter och branschpolicy

Svensk Hörsel har ett antal olika trycksaker som underlättar den dagliga verksamheten och kontakterna med medlemsföretagen. Dessa har tidigare sänts ut i tryckt version men avsikten är att hörselvården i större utsträckning ska kunna hämta hem dem direkt som pdf-filer i nedanstående länkar utan att behöva vänta på försändelser via posten. 
 

Service- och Returblankett

Blanketten är en direkt ifyllnadsbar pdf-fil som kan laddas hem för användning rutinmässigt i verksamheten. 
OBS. Service, returer och/eller krediteringar kan inte accepteras utan fullständigt ifylld Service- och Returblankett.


Samverkansregler

Svensk Hörsel följder det samverkansavtal som tagits fram av SKL, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Samverkansreglerna gäller för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsen beskriver bland annat hur parterna ser på produkt- och serviceinformation, sammankomster av olika slag, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer. Nu finns gemensamma regler för alla hälso- och sjukvårdens medarbetare och företag när det gäller exempelvis kostnader kopplade till möten, rutiner runt inbjudningar och beslut om deltagande samt måltider. Grunden för överenskommelsen är att landstingen och kommunerna, respektive de företag som forskar, utvecklar eller producerar läkemedel, medicinteknik eller laboratorieteknik, har en ömsesidig nytta av varandra.

Överenskommelsen trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte den tidigare överenskommelsen om samverkansregler, det så kallade Samverkansavtalet.

Samverkansreglerna