brhlik-forest-2186623_960_720

marknad

Kommentarer Q3 2020
Volymen under Q3 2020 låg drygt 15% lägre än under Q3 2019.
Den säsongsmässiga nedgång mellan andra och tredje kvartalet som förelegat under många år uteblev i år. Q3 låg i stort sett på samma nivå som Q2, om än en mycket låg sådan.  Den totala förändringen hittills under året är -12%

 (Klicka på diagrammet för att förstora bilden)