brhlik-forest-2186623_960_720

marknad

Kommentarer Q1-Q4 2018
Fjärde kvartalets försäljning blev 5,1 procent högre än motsvarande kvartal 2017.
Endast 112 enheter saknades för att årstotalen skulle uppnå 200 000 hörapparater. 
Helårsresultatet innebär därmed en ökad försäljning med 4,2 procent jämfört med helåret 2017.

 (Klicka på diagrammet för att förstora bilden)