brhlik-forest-2186623_960_720

Hörselvårdsregistret

Hörselvårdsregistret syftar till att höja och utveckla kvaliteten i svensk hörselvård genom att underlätta informations- och erfarenhetsutbyte mellan samtliga inom Svensk Hörselvård verksamma enheter, företag och personer.

Hörselvårdsregistrets syfte överensstämmer med Svensk Hörsels vision, som lyder: 
 

Sverige ska ha världens bästa hörselvård  
Alla ska ha de hörhjälpmedel som de behöver för att kunna delta i samhällets samtliga aktiviteter

 
Så här fungerar det: 
 

 • Grunden i registret är varje persons e-postadress *
 • Varje verksamhetsenhet måste ha en person noterad som ansvarig för enheten* 
 • Var och en i registret får en personlig inloggningskod som man själv väljer, med säker  automatisk uppdatering om man glömt koden.
 • Var och en kan uppdatera sina uppgifter själv.
 • Alla i registret kan söka efter personer eller verksamhetsenheter. 
 • Enhetsansvarig, eller en särskilt utsedd registeransvarig inom enheten, kan själv uppdatera kontaktuppgifterna för enheten, liksom uppgifterna för den personal som är knuten till enheten.
 • Enhetsansvarig/Registeransvarig kan också själva lägga till nyanställda personer eller ta bort dem som slutat, samt skriva ut etiketter eller exportera uppgifter till andra egna program
 • Registret ska endast innehålla sådana uppgifter som behövs för yrkesmässiga kontakter inom hörselvården.
 • Registret baseras på frivillighet; personer eller verksamhetsenheter ska kunna avstå eller avsäga sig från att stå med i registret

 
*obligatorisk uppgift
 

 • Registret ska vara tillgängligt via Internet med ingång via Svensk Hörsels hemsida.
 • Hörselvårdsregistret ägs och drivs av Svensk Hörsel. 
 • Registret ska utgå från och omfatta samtliga verksamhetsenheter inom svensk hörselvård, såväl privat som offentligt driven verksamhet med hörselvårdande patient/kundkontakter, medlemsföretag i Svensk Hörsel, övriga betalande leverantörsföretag av betydelse för hörselvården, utbildningsverksamheter, institutioner, inköpsverksamhet etc.
 • Med utgångspunkt från verksamhetsenheter som ingår i registret ska Hörselvårdsregistret även omfatta de personer som har anställning eller annan för hörselvården väsentlig knytning till en sådan verksamhetsenhet.
 • Införande och tillgång till registret är gratis för alla utom leverantörsföretag som inte är medlemmar i Svensk Hörsel.  Leverantörsföretag som inte är medlemmar i Svensk Hörsel får finnas i registret endast mot erläggande av en årlig avgift som fastställes av Svensk Hörsels styrelse. De ska då erhålla samma tillgång till registrets uppgifter och möjligheter som Svensk Hörsels medlemsföretag.  
 • Intresse- och yrkesorganisationer kan gratis finnas med sina kontaktuppgifter och personal  i registret men får rättighet att exportera registeruppgifter för utskrift av etiketter, mejlutskick eller till andra programvaror, endast mot erläggande av den årliga avgift som styrelsen fastställer.  
 • Registret ska endast innehålla sådana uppgifter som behövs för yrkesmässiga kontakter inom hörselvården.
 • Registret ska inte innehålla personnummer eller uppgifter av privat karaktär.
 • Registret baseras på frivillighet; personer eller verksamhetsenheter ska kunna avstå eller avsäga sig från att stå med i registret.
 • Alla personer som finns med i registret ska ha rättighet att se och söka på registeruppgifter via Internet, genom personlig inloggning och lösenord.
 • Rättighet att exportera registeruppgifter för utskrift av etiketter, mejlutskick eller till andra programvaror har, utöver Svensk Hörsel, endast den person som är ansvarig för respektive verksamhetsenhet eller den som är utsedd till registeransvarig inom verksamhetsenheten.