Svensk Hörsel
Sök

Om Svensk Hörsel


Svensk Hörsel är en icke vinstdrivande förening som verkar för att personer med nedsatt hörsel och dövas behov av hörselprodukter skall tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Vår vision är att
Sverige ska ha världens bästa hörselvård

Förklaring
Alla ska ha de hörhjälpmedel som de behöver för att kunna delta i samhällets samtliga aktiviteter

Svensk Hörsel är öppen för alla svenska hörselföretag som vill verka för att stödja föreningens i vår strävan att uppnå visionen och som har en långsiktig och seriös inriktning.

Många människor drabbas tyvärr av nedsatt hörsel men det är relativt få som känner till alla de lösningar som finns att tillgå.Ett av föreningens huvudsyften
är därför att öka medvetenheten kring behovet av och intresset för bra hörhjälpmedel.

Många saker har blivit bättre för människor med nedsatt hörsel och dövhet men andra har blivit sämre. Idag finns det betydligt fler och bättre lösningar för personer med nedsatt hörsel än tidigare, men samtidigt finns det mindre pengar för hörselvården för att hjälpa till.Ett andra syfte
är att är därför att påverka och förhandla med myndigheter, organisationer och enskilda företag så att det finns både tekniska och ekonomiska förutsättningarna för bra hjälp.Ett tredje syfte verka som remissinstans när viktiga frågor skall beslutas. Detta kan gälla både i tekniska frågor och i legala frågor som rör personer med hörselnedsättning.
Föreningens fjärde syfte är att verka för sunda affärs- och reklammetoder inom branschen.
 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.