brhlik-forest-2186623_960_720

marknad

2017 års sista kvartal gav ett resultat som hamnade 10 procent över motsvarande kvartal 2016.
Helårsresultatet blev därmed 191 763 apparater, vilket är en uppgång med 4,9 procent jämfört med helåret 2016
(klicka på diagrammet för att förstora bilden)