marknad

Första halvårets resultat medförde en försäljningsuppgång med  2,8 %.

Tredje kvartalet gav ett resultat på +3,9 %, vilket medför att vi ackumulerat januari till september ligger 3,2 % över förra årets nivå.