Svensk Hörsel
Sök

Svensk Hörsel - Hörselprodukter


Företagen

Nedan finner du leverantörerna av hörselprodukter, dvs olika slag av hjälpande hörhjälpmedel som inte är hörapparater.

På medlemsföretagens hemsidor kan man läsa mera om varje företags sortiment och inhämta råd och tips vid nedsatt hörsel. Klicka på företagslogotypen eller på webb-länkarna sist i varje adress
Comfort Audio AB

Box 154
301 05 Halmstad
tel. 035-260 16 00
www.comfortaudio.se
Oticon AB
Box 2108, Norra Riddarholmshamnen 1
S-103 13 Stockholm
tel. 08-545 22 750
www.oticon.se


Phonak AB
Förmansvägen 2, 4 tr
117 43 Stockholm
tel: 08-546 20 900
www.phonak.se
 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.