Svensk Hörsel
Sök
Hörhjälpmedel

är det samlande begreppet för alla produkter inom hörselsektorn som bidrar till bättre hörande.

Produktutvecklingen inom hörselsektorn går mycket fort och inkluderar de allra modernaste teknologierna på alla områden. Produktområdet är högteknologiskt.

Personer med nedsatt hörsel kan få stor hjälp genom två huvuddsakliga produktområden som oftast utgör komplement till varandra: Hörapparater och Hörselprodukter.

Hörselprodukter

Svåra situationer
Exempel på hörselprodukter

Hörselprodukter 
Vi i Svensk Hörsel vet att hörapparater i kombination med hörselprodukter, eller enbart hörselprodukter, är oerhört viktiga för att skapa god uppfattningsförmåga för dig som har nedsatt hörsel.
Se foldern här >

---- 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.