Svensk Hörsel
Sök

Svensk Hörsel - Hörapparater

Företagen

Nedan finner du leverantörerna av hörapparater. Dessa täcker i stort hela den svenska marknaden och levererar fullt sortiment som passar allt från smärre hörselnedsättningar till grava hörselskador.

På medlemsföretagens hemsidor kan man läsa mera om varje företags sortiment och inhämta råd och tips vid nedsatt hörsel. Klicka på företagslogotypen eller på webb-länkarna sist i varje adress.
GN Hearing Sverige AB 
Box 11034
Gårdatorget 2
404 21 Göteborg
tel. 031-800 150
www.gnhearing.se 


Oticon AB

Oticon AB
Box 2108, Norra Riddarholmshamnen 1
S-103 13 Stockholm
tel. 08-545 22 750
www.oticon.se


Phonak AB

Förmansvägen 2, 4 tr
117 43 Stockholm
tel: 08-546 20 900
www.phonak.se
Sivantos A/S
Box 1183
164 26 Kista
Besöksadress: Knarrarnäsgatan 7
tel. 08-400 223 90
www.sivantos.com

Unitron Hearing AB

Box 47211
100 74 Stockholm
tel. 08-546 20 960
www.unitron.com/se
AB Widex

Box 16015
200 25 Malmö
tel. 040-680 14 00
www.widex.se


 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.