Svensk Hörsel
Sök

Fritt Val

Svensk Hörsels vision är att

Sverige ska ha världens bästa hörselvård
- alla skall ha de hörhjälpmedel som de behöver för att delta i samhällets samtliga aktiviteter

För att nå den visionen har Svensk Hörsel kommit fram till följande plattform.

- Den offentliga finansieringen av hörselvården måsta säkras och på sikt ökas.

- Alla som är i behov av hörselvård, och därmed oftast beroende av hörapparater och andra hörselprodukter, ska garanteras att få det utan extra kostnad.

- Vårdval där patienten kan välja godkända och kontrollerade privata och offentliga hörselkliniker skall införas.

- Forskningen inom hörselrehabilitering måste stärkas i Sverige.

- Ett hörapparatregister som inkluderar samtliga kliniker, privata eller inom offentlig sektor, som driver hörselvård måste snarast startas och utvecklas.

- Fritt Val av hörapparater och hörselprodukter måste införas som ett komplement till det upphandlande sortiment som den offentliga vården upphandlat och tillhandahåller.

- Den enskilda klienten skall vara den som, med stöd av Leg Audionom, avgör vilket hörhjälpmedel som passar bäst för det egna behovet.

 ----- 

 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.