Svensk Hörsel
Sök

För press och media
Informationen på sajten är skyddad av copyright men får användas för att sprida informationen vidare och om hänvisning görs till Svensk Hörsel och dess hemsida.
Terminologi
Hörselbranschens produkter kallas Hörhjälpmedel.
I branschen finns av två produktsektorer; Hörapparater och Hörselprodukter (kallades tidigare Hörseltekniska hjälpmedel).

Svensk Hörsel har särskilda sektionsgrupper för dessa produktsektorer.
Till Hörapparatsektionen  
Till Hörselproduktssektionen   


 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.