Svensk Hörsel
Sök

För hörselvården

Den här sidan riktar sig främst till alla som är aktivt verksamma i den dagliga hörselvården. Här kan man hämta blanketter och läsa om branschpraxis och Svensk Hörsels ställningstagande i olika frågor.Hörselprodukter 
Vi i Svensk Hörsel vet att hörapparater i kombination med hörselprodukter, eller enbart hörselprodukter, är oerhört viktiga för att skapa god uppfattningsförmåga för dig som har nedsatt hörsel.
Se den foldern här >

Hörselvården:
Foldern bör finnas för användning och utdelning från Hörcentraler och Audionommottagningar m fl.

-----

 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.