Svensk Hörsel
Sök
Arkivet

I arkivet återfinnes Svensk Hörsels äldre nyhetsnotiser och artiklar som kan vara av intresse.

Alla tidigare utgåvor av Hörselnytt finns att hämta under kapitlet Hörselnytt i menyn till vänster.

----


2017-06-09
Hörselnytt Nr 2 - 2017 - klicka här
Nytt nummer av Hörselnytt är nu ute. I det kan du läsa hur Bluetooth gör vardagen mer tillgänglig och hur aktörer i USA årligen går samman för en gemensam aktion för att sätta fokus på bättre hörsel och tal. Dessutom får du en rapport från årets Audionom- och Pedagogdagar.

-----

2017-04-26
Nya ledamöter i Svensk Hörsel!
Vid föreningens Årsmöte den 26 april valdes Annika Cronqvist (Comfort Audio) och Ivar Thomsen (Sivantos) in som ordinarie ledamöter i den utökade styrelsen.
KLICKA HÄR för att se Svensk Hörsels styrelse. 

-----

2017-03-31
Hörselnytt Nr 1 - 2017 - klicka här
I detta nummer kan du förutom att läsa om vilka ljud som gör oss svenskar lyckliga, även läsa om rapporten ?Hälsovård ur folkhälsoperspektiv? som visar de hälsorisker en obehandlad hörselnedsättning innebär. 

-----


2016-12-05
Hörselnytt Nr 3 - 2016 - klicka här
I detta nummer kan du läsa om en studie kring begräsningar som hörselnedsättningar orsakar för individen. Dessutom görs en presentation av Hörselföretagarna (Branschföreningen för företag som bedriver privata auktoriserade audionommottagningar) och om förändringar inom HRFs ledning.

-----

2016-09-11
Hörselnytt Nr 2 - 2016 - klicka här
I det nya numret av Hörselnytt kan du bl.a. läsa in EHIMA-studien om hörapparaters effekt på såväl fysisk som psykisk hälsa.

-----

2016-04-14
Hörselnytt Nr 1 - 2016 - klicka här
Nytt nummer av Hörselnytt har distribuerats till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
I detta nummer uppmärksammas att nu passerat 10 år sedan den första audionomen fick sin yrkes-legitimation. Dessutom kan du läsa om Hjälpmedelstjänsten och om det förslaget på ny ISO-standard.

-----
2015-12-23
Hörselnytt Nr 3 - 2015 - klicka här
Nytt nummer av Hörselnytt har distribuerats till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
Detta nummer innehåller bl.a. Rapporten från The Ear Foundation om hur introduktion av modern hörselteknologi ger kostnadsbesparing. Dessutom kan du läsa om hur CI-patienter får vänta tio år på uppgradering av ljudprocessorer och hur hörapparater påverkar den kognitiva förmågan hos äldre. 

-----

2015-09-16
Hörselnytt Nr 2 - 2015 - klicka här
I dag har ett nytt nummer av Hörselnytt distribuerats till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
I det kan du bl.a. läsa om kritiken mot Almedalsveckan, Svensk Hörsels nya ordförande och att undantaget för kvicksilverbatterier upphör. 

-----

2015-06-05
Hörselnytt Nr 1 - 2015 - klicka här
I dag har ett nytt nummer av Hörselnytt distribuerats till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
I det kan du bl.a. läsa om att förbättrad akustik och digitala hörselhjälpmedel ökar förståelsen och förutsättningen för inlärning för alla elever, även de med hörselnedsättning.

-----

2015-04-09
Ny ordförande för Svensk Hörsel
Vid föreningens Årsmöte den 9 april valdes Andreas Anderhov (GN Hearing) till ny ordförande efter Susanne Nyberg Sander som önskat lämna posten efter 3 år som ordförande. Susanne sitter kvar i Svensk Hörsel som styrelseledamot.
 
Vid mötet valdes även Mats Mood (Starkey) in som suppleant i styrelsen.

KLICKA HÄR för att se Svensk Hörsels styrelse.

-----
2014-12-19
Hörselnytt Nr 3 - 2014 - klicka här
I dag har ett nytt nummer av Hörselnytt distribuerats till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
I det kan du bl.a. läsa om Samverkansreglerna som trädde i kraft 1 januari 2014 och om temadagen Hörselhälsa som arrangerades av Audionomerna SRAT den 11 november.

-----

2014-10-17
Hörselnytt Nr 2 - 2014 - klicka här
Nytt nummer av Hörselnytt distribuerat till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
I det kan du läsa om Viktigt värna om fritt val av hörapparater, Varierande hjälp i landet,  Ny hjälpmedelsdatabas och mer därtill.

-----

2014-06-27
Hörselnytt Nr 1- 2014 - klicka här
Nytt nummer av Hörselnytt distribuerat idag till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
I det kan du läsa om Ny standard för hörapparater, Fritt val, Löneläget för audionomer, Hörselvårdsregistret och mycket mer.

-----

2014-06-02
Svensk Hörsel ser positivt på riksdagens beslut
Svensk Hörsel ser positivt på riksdagens godkännande av propositionen "Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel" 2013/14:67, som även gynnar användarna av hörhjälpmedel.

KLICKA HÄR för att läsa pressmeddelandet

-----
2014-04-04
Ny ledamot i Svensk Hörsels styrelse
Vid föreningens Årsmöte den 4 april valdes Eva Lilja Nilsson (Widex) till ny ledamot efter Mats Dörring (Comfort Audio) som önskat lämna styrelsen efter avslutad mandatperiod.

Eva Lilja Nilsson hälsas välkomman till Svensk Hörsels styrelse.

KLICKA HÄR för att se Svensk Hörsels styrelse.

2013-12-29
Hörselnytt Nr 3- 2013
Nya numret av Hörselnytt distribueras idag till samtliga inom Hörselvårdsregistret.
Läs om vårdvalet i Östergötland, väntetiderna i hörselvården och kömiljarden, norsk nöjdhetsundersökning, nya samverkansregler från 1 januari 2014 och KIs initiativ om entreprenörskap i audionomutbildningen.-.

Ladda hem Hörselnytt som pdf här

Gå till Hörselnytt på hemsidan, där finns även tidigare nummer.

-----

2013-09-10
Hörselpriset 2013
Nu är det dags att nominera kandidater till Hörselpriset 2013!
Förslaget ska vara Svensk Hörsel tillhanda senast 8 oktober!

KLICKA HÄR för mer info!

-----
2012-04-26
Ny ordförande i Svensk Hörsel!
Vid föreningens Årsmöte den 26 april valdes Susanne Nyberg Sander (Oticon) till ny ordförande efter Ove Sandin som lämnar branschen för nya utmaningar.
Även Carsten Buhl (GN ReSound) och Mats Dörring (Comfort Audio) hälsas välkomna som nya ledamöter i styrelsen.
KLICKA HÄR för att se Svensk Hörsels styrelse.

-----

2012-02-27
Nytt medlemsföretag!
Siemens Høreapparater A/S hälsas varmt välkomna till Svensk Hörsel.
KLICKA HÄR för att se föreningens alla medlemsföretag.

-----

2012-02-06
Brev till Region Skånes revisorer
Svensk Hörsel har i brev vänt sig till Region Skånes revisorer med önskan att de utvärderar steg 2 i Vårdval Hörsel. Av särskilt intresse är klienternas åsikter om möjligheten att välja hörapparater utanför upphandlat sortiment.

"Som leverantörer av hörapparater och hörselprodukter önskar vi att Region Skånes revisorer genomför en förnyad granskning av hörselverksamheten, som även innefattar klienternas åsikter om möjligheten, att välja hörapparat utanför det av Region Skåne upphandlade sortimentet. Det kan givetvis vara mycket intressant, att belysa även andra frågor, som kostnader för Regionen och hur Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen och de privata audionommottagningarna ser på verksamheten över en nu längre tidsperiod. En sådan utvärdering skulle vara av stort värde för region Skåne och för utvecklingen inom den svenska hörselvården.
Föreningen Svensk Hörsel."
Läs hela brevet här.

-----

2011-10-25
22 november kl. 10.00-14.30 -
Dialog möte om offentlig upphandling av hörhjälpmedel

Svensk Hörsel bjuder in inköpare till dialogmöte om offentlig upphandling av hörhjälpmedel.
Inbjudan för nerladdning

-----

2011-06-20
Nyheter och uppdaterad teknik i Hörselvårdsregistret
Svensk Hörsel gör en stark förnyelse av Hörselvårdsregistret. Nu kan var och en som står med i Hörselvårdsregistret själv gå in och uppdatera sina uppgifter. Det blir säkrare, tydligare och enklare att utnyttja. Betydelsen av Hörselvårdsregistret för kontakterna inom Hörselvården kommer att öka.

Hörselvårdsregistret är unikt genom att omfatta all personal och alla verksamhetsenheter inom såväl offentligt driven som privat hörselvård. Det är helt inriktat på den professionella verksamheten inom hörselvården.

Inloggning i Hörselvårdsregistret sker även i fortsättningen via Svensk Hörsels hemsida.

Allt innehåll i det hittillsvarande Hörselvårdsregistret har överförts till det nya. Kontrollera dina uppgifter så snart som möjligt.

Läs hela informationen om nyheterna för Hörselvårdsregistret

Gå till Hörselvårdsregistret på Svensk Hörsels hemsida

-----

2011-05-19
Ove Sandin ny ordförande för Svensk Hörsel
Ove Sandin, GN ReSound AB, valdes till ny ordförande vid Svensk Hörsels Årsmöte som hölls den 19 maj. Ove efterträdde Ragnar Åhgren som avböjt omval p.g.a. en utlandstjänst.
Se den nya styrelsen här.

-----


2011-04-01
Hörselprodukter - ny folder från Svensk Hörsels sektion för Hörselprodukter
Vi i Svensk Hörsel vet att hörapparater i kombination med hörselprodukter, eller enbart hörselprodukter, är oerhört viktiga för att skapa god uppfattningsförmåga för dig som har nedsatt hörsel.
Se den nya foldern här.

-----

Seminarium 30 september
HÖRSELVÅRDEN I RÖRELSE ? VÅRDVAL OCH FRITT VAL AV HÖRHJÄLPMEDEL
Svensk Hörsel anordnar i anslutning till mässan Ett bra liv, www.ettbraliv.com, ett seminarium för att belysa de förändringar som just nu sker inom hörselvården i Sverige.
Föredrag kommer att hållas av väl insatta personer från olika sjukvårdsregioner följt av en intressant paneldebatt. Även ny teknik inom hörselsektorn kommer att finnas och demonstreras.
Media välkomna.

Datum och tid: 30 september 2010, kl 13.00 ? 15.00
Plats: Stockholmsmässan, lokal C3

Mer information och hela pressmeddelandet hämtas här.

 ----

Svårt sätta pris på Hörapparater
2010-07-07
I Auris nr 4.10 tas upp olika aspekter som påverkar det
slutliga priset för utprovning av
en hörapparat. Landstingen räknar ofta inte in de kostnader som privata utprovare måste räkna in,
t ex administration, lokaler, utrustning, utbildning och inte minst moms. Svensk Hörsel har konstaterat att en offentlig finansiering på 8000 kr per Hörapparat i dagens läge skulle kunna ge alla som väljer Fritt Val rimlig tillgång till bra teknik.
Läs hela artikeln här     

----

Hörhjälpmedel på Almedalsveckan
- P O Edin föredrog Fritt Val
2010-07-07
I en artikel i MedTech Magazine specialutgåva för Almedalsveckan poängterar Svensk Hörsel att hörhjälpmedel baseras på spetsteknologi som gör det möjligt att hjälpa människor även i mycket varierande bullermiljöer.
Förre chefsekonomen på LO P O Edin valde Fritt Val för att slippa vänta i flera månader på en ny hörapparat när den gamla tappades bort. Det gav honom också möjlighet att få en apparat att trivas med.
Läs hela artikeln här  

----

Fritt Val fortsättning
2010-01-14
Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundqvist, Stockholm och hälso- och sjukvårdsdirektören Kjell Grahn, Kronoberg konstaterade båda att det inte finns någon intention att backa nu när projektet fallit så väl ut. Från Sörmland indikerade landstingsdirektören Karin Welin att man ändå avser avvakta slutrapporten. 
Slutkonferensen visade tydligt på ett stort engagemang och förväntningar från såväl de funktionshindrade själva som från företagen inför Fritt Val.

----

Kronoberg väljer att fortsätta
2010-01-14
7 december tog landstingstyrelsen i Kronoberg beslutet att efter årsskiftet fortsätta med Fritt val av hjälpmedel.-Det är viktigt att människor med olika funktionsnedsättningar får möjlighet att öka inflytandet över sina hjälpmedel, säger Susanne Frank (m), landstingsstyrelsens ordförande.
        Under Fritt vals slutkonferens 2 december var man från Kronobergs håll tydlig med att man tänkte fortsätta och nu är alltså beslutet fattat.

Även Älmhults kommun kommer att fortsätta med Fritt val efter nyåret. Beslut togs i Socialnämnden 15 december 2009. Växjö kommuns Omsorgsnämnd kommer att ta beslut i januari.

----

Öppet brev till SLL politiker om Fritt Val
2010-01-14
Svensk Hörsel har i ett öppet brev till alla politiker i Stockholmslandstingets Hälso- och Sjukvårdsnämnd poängterat betydelsen av att kontinuerligt fortsätta tillämpningen av systemet med Fritt Val av hörhjälpmedel.  Två frågor ställs:
- Kommer Fritt Val av hjälpmedel att fortsätta
- Hur kommer det att utformas.
Svensk Hörsel uppmanar alla politiker att enas om en modell som är långsiktigt hållbar så att alla med hörselnedsättning kan få snabb och effektiv hjälp. Dagens system behöver reformeras och följa med i utvecklingen. Allt fler blir äldre men deras förmåga och vilja att välja ökar hela tiden. Detta har med all tydlighet visat sig inom hörsel och inom ramen för Fritt Val.
Läs hela brevet här
Läs två intressantadiagram från IHEs utvärdering

----

Fritt Val - slutkonferens:
2010-01-14
Maria Larsson uppmanar att inte vänta
I sitt inledningsanförande vid slutkonferensen om Fritt Val av hjälpmedel konstaterade folkhälsominister Maria Larsson att Fritt Val kommit för att stanna.  Oavsett projektets slutrapport finns det ingenting som hindrar landstingen att fortsätta.

Läs hela rapporten från slutkonferensen här
All dokumentation om Fritt Val kan hämtas från HIs hemsida. Klicka här.

----

Rapport om Hörselvårdens förhållningssätt till Hörselprodukter
2009-05-08
Svensk Hörsels enkät visar stora olikheter mellan hörcentralerna. Hörselprodukter är ofta satta på undantag. Hörcentraler är ofta obenägna att informera om Hörselprodukter.
Det finns många saker som hörcentralerna kan förbättra väldigt snabbt och enkel - utan ökade kostnader. Svensk Hörsel ger förslag på åtgärder.
Ladda hem hela rapporten här  

----

Svensk Hörsel analyserar Hörapparatupphandlingarna
2009-05-08
Genomgående analyserar Svensk Hörsel de juridiska och principiella villkoren i upphandlingar av hörapparater. Dessvärre föranleder detta ofta allvarliga anmärkningar som i flera fall fått landsting/regioner att avbryta och göra om sina upphandlingar.
Svensk Hörsels strävan är att en dialog kring villkoren ska kunna tas upp i förväg, för att undvika onödiga juridiska processer.
NOU har i ett fall 2005 givit stöd för de synpunkter som Svensk Hörsel vid flera tillfällen framfört.
NOU-yttrande

----

Svensk Hörsel ståndpunkt om Hinfo
2008-08-06
I ett ställningstagande, undertecknat av samtliga medlemmar i Svensk Hörsel, tar branschen avstånd från utvecklingen av ett publikt Hinfo.
- Vi stöder Hinfo i dess nuvarande form, men inte publikt Hinfo
- Vi vill att HI inom ramen för den nationella IT-strategin initierar en publik databas med länkar till företagens hemsidor.
Läs hela här

----

 
Medlemslogin       
Copyright © Svensk Hörsel
Box 22307 · 104 22 Stockholm
Tel. 08-50893800 · Fax. 08-50893801 · Epost.